Trùng slug trong WordPress

Slug trong WordPress là duy nhất, thế nhưng đa phần các bạn khi sử dụng tạo chuyên mục, đăng bài viết cũng như gán tag đã nhầm lẫn, cố tình spam từ khóa dẫn đến tình trạng slug bị trùng nhau, gây ảnh hưởng xấu đến trang web của bạn. Hiện tại chưa có hướng giải quyết nào tốt cho việc này, cách tốt nhất là bạn nên phòng tránh, không nên sử dụng quá…