settings

Thiết lập chung cho WordPress
Hướng dẫn cài đặt thiết lập chung cho WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Thiết lập chung cho WordPress là công việc bạn phải làm sau khi cài đặt. Với những cấu hình tùy chỉnh ban đầu, bạn sẽ định hướng phát triển cho website của bạn. Cái này rất cần thiết, do vậy bạn nên thực hành trên localhost trước khi áp dụng cho trang thật. Mình đã…

Ví dụ về cách sử dụng WP_List_Table
- Cập nhật lần cuối vào

WP_List_Table là class cho phép bạn tạo bất kỳ một bảng quản lý các thành phần nào trong admin. Như bạn thấy danh sách Posts, Pages hoặc Users trong WordPress đều kế thừa từ class WP_List_Table. Nếu trong giao diện hoặc plugin của bạn có các dữ liệu theo kiểu danh sách, và bạn muốn…

Tạo admin options page đơn giản
- Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang viết giao diện hoặc plugin cho WordPress và bạn cần viết trang option để lưu các cài đặt thì bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn. Trong bài này mình sẽ nêu một ví dụ đơn giản về cách viết options page trên plugin. Trong trường hợp bạn muốn tích…

Viết options page 2 form trên 1 trang
- Cập nhật lần cuối vào

Đoạn code bên dưới sẽ tạo một trang options trong bảng điều khiển admin của WordPress. Nếu như thông thường, bạn tạo trang settings chỉ có 1 form và 1 nút lưu, bây giờ bạn cũng dựa vào Settings API của WordPress tạo trang settings có nhiều hơn 1 form. <?php abstract class HOCWP_Theme_Admin_Setting_Page {…