Sửa lỗi captcha trong giao diện cũ

Trong thời gian vừa qua có một số bạn sử dụng hosting nhưng hệ thống không cho khởi tạo mã captcha hoặc tạo session không được, vì lý do này mà khi đăng nhập hoặc sử dụng một số tính năng có sử dụng captcha, hệ thống sẽ báo lỗi mặc dù người dùng gõ đúng mã bảo mật. Hiện tại bên mình đã tạo bộ nhân mới để phát triển giao diện, đối với…