Tự viết captcha đơn giản cho WordPress

Captcha là thứ rất cần thiết từ trước đến nay, bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra một mã captcha đơn giản để sử dụng trên WordPress thông qua ngôn ngữ chính là PHP. Đã có nhiều plugin captcha cho bạn sử dụng, mục đích của bài viết này chỉ để các bạn tham khảo, dành cho những bạn đam mê lập trình WordPress như mình. Đầu tiên, bạn…