nén ảnh

Cho phép tải lên định dạng WEBP cho WordPress
Cho phép WordPress tải lên hình ảnh WEBP
Cập nhật lần cuối vào

WebP là một loại định dạng hình ảnh được tạo ra bởi Google, với mục đích thay thế cho JPEG, PNG và GIF, đồng thời hỗ trợ tốt nén, hình ảnh trong suốt và các hiệu ứng. Nếu bạn muốn cho phép WordPress có thể tải lên hình ảnh định dạng .webp thì bạn thêm…