mobile friendly

Tối ưu website cho di động là cần thiết
Tối ưu website cho di động
- Cập nhật lần cuối vào

Tối ưu website cho di động là công việc cần thiết nhưng không phải là tất cả để quyết định thứ hạng trang web của bạn trên kết quả tìm kiếm. Google đã chính thức triển khai thuật toán mobile friendly vào cuối tháng tư vừa qua, khi người dùng sử dụng thiết bị di…