live chat

Video hướng dẫn chèn Facebook Messenger vào website WordPress bằng plugin
Cập nhật lần cuối vào

Clip này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chèn Facebook Live Chat vào trang web WordPress bằng plugin. Nếu bạn đang tìm cách chèn Facebook Messenger vào trang web thì video này sẽ giúp ích được cho bạn. Bạn có thể chat trực tiếp với khách hàng thông qua Facebook Fanpage. https://www.youtube.com/watch?v=e1OL7VO5rcg Bên cạnh…