link cloaking

Link Cloaking che dấu đường dẫn
Mời dùng thử plugin Cloak URI
- Cập nhật lần cuối vào

Chào các bạn. Cloak URI hay Cloak URL hay Link Cloaking là thuật ngữ ý chỉ che giấu đường dẫn thật. Để bảo vệ quyền riêng tư của các liên kết ban đầu của khách hàng, HocWP đã viết ra plugin cung cấp chức năng che giấu liên kết trực tuyến, giúp ẩn đường dẫn…