lập trình web

Lập trình WordPress với Singleton Class
Cập nhật lần cuối vào

Singleton là một phương pháp lập trình trong đó đảm bảo việc khởi tạo đối tượng từ một class cho trước chỉ diễn ra một lần duy nhất trong toàn bộ quá trình chạy ứng dụng. Do phương pháp lập trình Singleton khá phổ biến nên nó còn được coi như một kiểu mẫu trong…

Thiết kế website trọn gói
Thiết kế web với WordPress trọn gói
Cập nhật lần cuối vào

Xin gửi đến các bạn chi tiết thông tin về thiết kế website với WordPress trọn gói trên blog HocWP. Nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế một website bằng WordPress, bạn chưa có thông tin về tên miền và hosting thì hãy để HocWP Team giúp bạn làm việc này. Thiết kế website…