filter

Cách lọc bài viết trên blog WordPress bất kỳ
Cập nhật lần cuối vào

Bạn đang truy cập xem một blog WordPress nào đó. Bạn đang muốn bài viết trên blog bạn đang xem hiển thị khác hơn? Bạn có thể thêm các tham số vào url để tùy chọn hiển thị nội dung. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách lọc bài viết trên blog…

Thẻ title HTML
Thay đổi tiêu đề trang WordPress
- Cập nhật lần cuối vào

Bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi tiêu đề cho trang của WordPress thông qua các bộ lọc có sẵn. Mục đích là để bạn viết lại thẻ title phù hợp với SEO hoặc bạn cập nhật thêm những thông tin liên quan khác trong này ngoài tiêu đề mặc…