Xử lý External Link bằng jQuery

External Link hay chúng ta thường gọi là liên kết ngoại, những đường link này không thuộc tên miền của bạn. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những thủ thuật để xử lý External Link thông qua jQuery. Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng hàm filter của jQuery để lọc các đường link ngoại. Tương tự như vậy, trong ví dụ này chúng ta cũng sẽ kiểm tra thông…