Post type và taxonomy có slug giống nhau

Nếu bạn muốn chuyên mục của custom taxonomy có slug trên đường dẫn giống với bài viết trong custom post type mà không bị lỗi 404 thì bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm điều đó. Việc này sẽ khó nếu như bạn không biết code PHP và WordPress, nhưng nó sẽ dễ hơn nếu như bạn đã biết căn bản trước đó. Trước khi bắt tay vào công việc thì mình…

Tìm kiếm trên nhiều post type và tất cả

WordPress cung cấp các hàm cho phép bạn có thể tạo ra nhiều thể loại Post Type khác nhau (Custom Post Type). Sau khi bạn cài đặt WordPress, mặc định công cụ tìm kiếm trên trang của bạn chỉ có thể tìm kiếm bài viết là Post. Còn các post type khác như page, movies, guides,… thì bạn phải tùy chỉnh form tìm kiếm thì kết quả mới ra đúng như bạn mong muốn. Để…