Cấu hình ZeroClipboard

ZeroClipboard là thư viện được cung cấp miễn phí, giúp các bạn lập trình viên có thể sử dụng để sao chép văn bản vào bộ nhớ máy vi tính một cách dễ dàng. Để ZeroClipboard có thể hoạt động thì trình duyệt của bạn phải hỗ trợ chạy lệnh Javascript và Adobe Flash. Trong một vài trường hợp các trình duyệt cũ quá hoặc các thiết bị di động, nếu như cấu hình không…