ajax

Thực thi AJAX Javascript trong giao diện mặc định
- Cập nhật lần cuối vào

Đoạn code bên dưới sẽ giới thiệu cho bạn cách thực thi AJAX khi sử dụng giao diện được thực hiện bởi HocWP Team. Phiên bản cập nhật ngày 26 tháng 11 năm 2019. body.trigger("hocwpTheme:ajaxStart", [element]); $.ajax({ type: "POST", dataType: "JSON", url: hocwpTheme.ajaxUrl, cache: true, data: { action: "hocwp_theme_ajax", callback: "update_meta", method: "post", meta_type: meta_type,…

Tăng tốc độ xử lý AJAX trên WordPress
Tăng tốc độ xử lý AJAX cho WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Thực hiện các lệnh AJAX giúp WordPress tiết kiệm thời gian tải trang. Có thể xử lý các sự kiện sau khi trang đã tải xong thông qua AJAX. Tuy nhiên, mọi công việc thực thi AJAX đều xử lý qua tập tin admin-ajax.php trong thư mục wp-admin của WordPress. Điều này ít nhiều sẽ…

Video hướng dẫn làm nút load more AJAX WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Trong đoạn clip này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm nút load more cho WordPress. Thay vì sử dụng các nút phân trang thì bây giờ bạn sẽ chuyển sang nút xem thêm. Khi người dùng click chuột vào nút load more thì sẽ tải thêm bài viết mới. Để làm được theo…

Video hướng dẫn thay đổi màu sắc giao diện cho WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Bạn đang lập trình giao diện cho WordPress? Bạn đang muốn viết chức năng cho người dùng thay đổi tông màu mà giao diện cung cấp? Trong đoạn clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi màu sắc giao diện nhé. Màu sắc giao diện sẽ thay đổi theo tông sáng…

Upload AJAX hiển thị Progress Bar bằng Javascript
Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang muốn viết chức năng upload tập tin và hiển thị thanh progress bar trong quá trình tải lên thì bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Đoạn code Javascript bên dưới chỉ dùng để tham khảo, bạn cần chỉnh sửa lại và bổ sung thêm code PHP (hoặc ngôn ngữ khác)…

jQuery viết ít làm nhiều
Xử lý sự kiện sau khi thực thi AJAX
Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang viết code jQuery và bạn có áp dụng kỹ thuật AJAX để xử lý dữ liệu, nhưng không may là sự kiện của bạn không hoạt động sau khi cập nhật dữ liệu HTML được lấy từ kết quả trả về của AJAX. Bài viết này mình sẽ cập nhật thông tin…

WordPress AJAX black white
Sử dụng AJAX trong WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách áp dụng kỹ thuật AJAX vào trong lập trình WordPress. Đây là một kỹ thuật rất hay, bạn có thể áp dụng để xử lý rất nhiều chức năng, đại loại như chức năng tạo nút xem thêm nhiều bài viết mà không cần…