Xử lý sự kiện sau khi thực thi AJAX

Nếu bạn đang viết code jQuery và bạn có áp dụng kỹ thuật AJAX để xử lý dữ liệu, nhưng không may là sự kiện của bạn không hoạt động sau khi cập nhật dữ liệu HTML được lấy từ kết quả trả về của AJAX. Bài viết này mình sẽ cập nhật thông tin xử lý sự kiện sau khi thực thi AJAX cho các bạn chưa biết và đang muốn tìm hiểu về…

Sử dụng AJAX trong WordPress

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách áp dụng kỹ thuật AJAX vào trong lập trình WordPress. Đây là một kỹ thuật rất hay, bạn có thể áp dụng để xử lý rất nhiều chức năng, đại loại như chức năng tạo nút xem thêm nhiều bài viết mà không cần phải sử dụng đến phân trang. Nếu bạn là người mới, bạn chưa biết đến khái niệm AJAX thì xin…