PHP Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference

Đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn khắc phục cảnh báo PHP Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference. Bạn mở tập tin functions.php của giao diện và thêm vào đoạn code như sau:

if ( function_exists( 'qtranxf_postsFilter' ) && has_filter( 'the_posts', 'qtranxf_postsFilter' ) ) {
	remove_filter( 'the_posts', 'qtranxf_postsFilter', 5 );

	function hocwp_theme_custom_the_posts_filter( $posts, $query ) {
		qtranxf_postsFilter( $posts, $query );

		return $posts;
	}

	add_filter( 'the_posts', 'hocwp_theme_custom_the_posts_filter', 5, 2 );
}

Cảnh báo này được sinh ra khi bạn dùng plugin qTranslate X để làm song ngữ cho WordPress. Sau khi thêm đoạn code trên vào tập tin functions.php của giao diện rồi thì bạn lưu lại, sau đó kiểm tra bằng cách refresh trình duyệt nhé. Chúc bạn thành công.

Không có bình luận.

Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *