FAQs

Không thể truy cập trang
Tạo sao máy tính chưa nhận IP mới khi thay đổi hosting?
Cập nhật lần cuối vào

Bạn đang tự hỏi tại sao máy bạn chưa nhận IP mới khi thay đổi hosting? Tại sao máy khác vào được web mà máy bạn lại không vào được? Tạo sao trang web vẫn nhận IP cũ? Đó là những câu hỏi đặt ra khi bạn di chuyển hosting WordPress. Nếu bạn muốn thay…