textdomain

Cách dịch plugin của bạn ra nhiều ngôn ngữ
Cập nhật lần cuối vào

WordPress được phổ biến như ngày nay bởi tính dễ sử dụng. Đa ngôn ngữ là một phần không thể thiếu đối với 1 CMS như WordPress. Bạn hoàn toàn có thể dịch mọi thứ trên WordPress thông qua filter gettext. Nếu bạn đang phát triển giao diện hoặc plugin thì bạn cũng phải nên…