Thêm button vào trình soạn thảo WordPress

Shortcode là API rất hay của WordPress, bạn có thể sử dụng shortcode để tạo ra nhiều chức năng tùy biến, từ đó sử dụng trong nội dung của bài viết hoặc widget, thậm chí là sử dụng tại bất kỳ nơi nào trong giao diện WordPress. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thêm nút shortcode vào thanh công cụ của trình soạn thảo WordPress. Để thực hiện được bài viết…