shortcode

Video shortcode toàn tập trên WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Video shortcode là chức năng cho phép bạn chèn video trên WordPress. Bạn có thể chèn video trực tiếp bằng cách upload lên WordPress. Và bạn cũng có thể chèn video từ url trên mạng. Nội dung của bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn dùng video shortcode để chèn vào blog WordPress.…

Thêm WordPress shortcode
Thêm button vào trình soạn thảo WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Shortcode là API rất hay của WordPress, bạn có thể sử dụng shortcode để tạo ra nhiều chức năng tùy biến, từ đó sử dụng trong nội dung của bài viết hoặc widget, thậm chí là sử dụng tại bất kỳ nơi nào trong giao diện WordPress. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho…