picker

WordPress color picker
Sử dụng color picker trong WordPress
Cập nhật lần cuối vào

WordPress color picker là một tính năng rất hay, nó cho phép bạn lựa chọn hình ảnh để sử dụng trong option của giao diện hoặc plugin. Đặc biệt mọi thứ đã được tích hợp sẵn trong nhân của WordPress, bạn chỉ cần lấy ra và sử dụng mà thôi. Để sử dụng được tính…