meta box

Thêm field vào Publish box WordPress
Thêm field vào Publish box WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Meta box là một trong những tính năng hay của WordPress, với Meta box bạn có thể tạo ra nhiều trường thông tin khác nhau cho bài viết. Nhưng nếu bạn không muốn tạo ra meta box mới mà bây giờ bạn muốn thêm một vài thuộc tính nào đó vào ô Publish bài viết…