Tại sao url hình ảnh có dạng ix.wp.com?

Có một bạn hỏi với mình rằng tại sao trong url của hình ảnh trên blog lại có dạng i2.wp.com hoặc i0.wp.com? Url như vậy có ảnh hưởng gì tới trang web hay không? Bài viết này mình sẽ trả lời câu hỏi đó cho bạn. Nếu một ngày nào đó bạn tự nhiên nhận ra các url hình ảnh trên blog của bạn có điểm khác biệt là nó lấy từ server của wp.com…