facebook video

Điện thoại kết nối Facebook
Lấy video trực tiếp từ Facebook
- Cập nhật lần cuối vào

Đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn lấy những đường dẫn video trực tiếp từ Facebook. Nếu bạn đang muốn viết code để chạy video Facebook trên JW Player hoặc bất kỳ mã nguồn nào khác thì bạn cần phải dùng link trực tiếp, bài viết này chỉ áp dụng cho code chạy trên WordPress,…