Hàm so sánh trong PHP không hoạt động

Đã bao giờ bạn viết code PHP nhưng khi gặp hàm so sánh chuỗi thì nó không chịu hoạt động hay chưa? Rõ ràng khi bạn code trên máy tính và up lên hosting này thì vẫn chạy bình thường, nhưng khi upload code lên hosting khác để test thì lại không được, đây quả thật là một điều đau đầu. Những lúc như thế này thật dễ khiến chúng ta bực mình, chỉ muốn…