website truyện tranh

Video hướng dẫn làm web truyện bằng WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Video hướng dẫn làm web truyện bằng WordPress. Video này mình chỉ hướng dẫn cho bạn cách làm một trang truyện đơn giản. Nếu bạn muốn làm web truyện nâng cao hơn thì thời gian sẽ tốn rất nhiều. Đòi hỏi bạn phải có khả năng viết code. Nếu các bạn thấy nội dung video…