recorder

Quay phim màn hình với FlashBack Express
Quay phim màn hình với FlashBack Express hoàn toàn miễn phí
Cập nhật lần cuối vào

FlashBack là một trong những phần mềm quay phim màn hình tốt nhất hiện nay. Mình đã từng giới thiệu cho các bạn phiêm bản FlashBack Pro, nhưng đối với bạn nào chưa có điều kiện mua bản quyền thì có thể dùng bản miễn phí với tính năng tương tự. FlashBack là sản phẩm…