Tắt debug khi cài đặt WordPress

Debug cho WordPress là cách duy nhất để người lập trình phát hiện ra các lỗi khi viết plugin và giao diện. Mình đã có viết bài hướng dẫn cài đặt WordPress bởi SB Team cho các bạn khi cài đặt WordPress bằng bộ code full bao gồm dữ liệu và data, tuy nhiên bạn cần phải tắt chức năng debug vì trong quá trình viết code SB Team đã bật chức năng này trên…