sóng nhiệt

Cần làm gì để hạn chế ảnh hưởng sóng nhiệt trong những năm tiếp theo ở Đông Nam Á?
Cần làm gì để hạn chế ảnh hưởng sóng nhiệt trong những năm tiếp theo ở Đông Nam Á?
- Cập nhật lần cuối vào

Sóng nhiệt sẽ trở thành rủi ro mà con người cần phải đối mặt trong tương lai. Cứ mỗi năm thế giới lại ghi nhận thêm những mốc nhiệt độ cao kỷ lục mới. Những ngày qua tại Việt Nam có nơi đã ghi nhận nhiệt độ hơn 44 độ C. Đối với mỗi cá…