mysql dumper

HeidiSQL session manager
Truy vấn, sao lưu dữ liệu với HeidiSQL
- Cập nhật lần cuối vào

HeidiSQL là phần mềm hữu ích dành cho các lập trình viên trong khâu quản trị hệ thống máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu MySQL, Microsoft SQL hay PostgreSQL. Nó có thể giúp bạn kết nối tới database trên server cũng như tạo, chỉnh sửa và còn nhiều tiện ích khác nữa. Ngoài…

Sao lưu cơ sở dữ liệu với Sypex Dumper
Hướng dẫn sử dụng Sypex Dumper
Cập nhật lần cuối vào

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Sypex Dumper để sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu. Có nhiều cách để bạn có thể sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu trên WordPress nói riêng và trên các website động nói chung, và cách sử…