Hướng dẫn sử dụng Sypex Dumper

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Sypex Dumper để sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu. Có nhiều cách để bạn có thể sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu trên WordPress nói riêng và trên các website động nói chung, và cách sử dụng công cụ Sypex Dumper là cách khá đơn giản và hiệu quả. Như mình nói ở trên, bài viết…