Tạo trang shop hoặc cửa hàng với OpenCart

Bạn đang muốn tạo một trang web để làm shop bán hàng hoặc bạn đang có dự định mở cửa hàng trực tuyến thì OpenCart sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời đối với bạn. Kinh tế suy thoái ảnh hưởng đến thu nhập của tất cả mọi người trên toàn cầu, thế nhưng đối với các cửa hàng trực tuyến thì việc giảm bớt chi phí cho tiền mặt bằng cũng như giảm chi…