Cài đặt thông tin FTP cho WordPress

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình thông tin kết nối FTP cho WordPress. Thông thường, bạn không cần phải thực hiện bước nhập thông tin xác nhận kết nối FTP khi cập nhật hoặc cài đặt plugin. Một ngày đẹp trời, bạn chuyển dữ liệu sang hosting khác, khi bạn cài đặt plugin hay cài đặt giao diện mới, thậm chí là cập nhật cho plugin, hệ thống…