google translate

Google cập nhật giọng đọc cho trình dịch Tiếng Việt
Google cập nhật giọng đọc cho Google dịch Việt Nam
- Cập nhật lần cuối vào

Hôm nay tình cờ mình vào Google dịch thì phát hiện Google đã cập nhật giọng đọc cho trình dịch sang Tiếng Việt. Giọng đọc của Google dịch đã hay hơn và trầm ấm hơn so với giọng đọc trước đây. Giọng đọc của trình dịch Google là hoàn toàn do máy đọc chứ không…