Tạo bản đồ địa điểm với Google Maps API

Google Maps API là công cụ để giúp bạn tạo bản đồ địa điểm để chia sẻ trên trang web hoặc blog. Nếu bạn muốn tạo bản đồ chỉ đường cho quán ăn hoặc tạo bản đồ cho công ty thì bạn có thể yên tâm vì Google Maps API có thể giúp bạn làm công việc này, cách sử dụng cũng không khó lắm nhé. Cách đơn giản nhất mà bạn có thể làm…