Xử lý lỗi Unknown collation trong phpMyAdmin

Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang làm việc với phpMyAdmin mà gặp lỗi Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’ phpmyadmin 4.0 thì bài viết này có thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Kể từ phiên bản WordPress 4.2 thì hệ thống sử dụng charset utf8mb4 cho cơ sở dữ liệu, nếu hosting của bạn có phiên bản MySQL cũ thì sẽ không hoạt động được.

Cấu hình phpMyAdmin có form đăng nhập

Lỗi Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’ phpmyadmin 4.0 sẽ được phát sinh khi bạn export cơ sở dữ liệu từ phiên bản MySQL cao, sau đó bạn import vào cơ sở dữ liệu phiên bản MySQL 4.0 trở về trước. Nếu bạn gặp trường hợp này thì bạn chỉ cần export cơ sở dữ liệu theo kiểu tùy chọn.

Chọn kiểu export tương thích với phiên bản MySQL 4.0 về trước

Sau khi bạn export cơ sở dữ liệu theo tùy chọn này, bạn thử import lại lần nữa thì sẽ không gặp lỗi như bên trên. Chúc bạn thành công.