Roles và Capabilities trong WordPress

Roles và Capabilities là 2 khái niệm rất quan trọng đối với WordPress, bất kỳ một công việc nào bạn làm đều phải trải qua giai đoạn kiểm tra xem quyền hạn của người dùng hiện tại có được phép hay không? Bài viết này mình không giới thiệu nhiều vì trên trang chủ của WordPress đã có bài hướng dẫn khá chi tiết rồi. Ở đây mình chỉ muốn đăng bài viết để mọi…