Thêm field vào Publish box WordPress

Meta box là một trong những tính năng hay của WordPress, với Meta box bạn có thể tạo ra nhiều trường thông tin khác nhau cho bài viết. Nhưng nếu bạn không muốn tạo ra meta box mới mà bây giờ bạn muốn thêm một vài thuộc tính nào đó vào ô Publish bài viết của WordPress, bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm điều đó. Cái này cũng khá đơn giản,…