Chạy debug WordPress

Chạy debug PHP là một phần quan trọng của mọi dự án lập trình web dựa trên mã nguồn mở PHP. Đối với WordPress thì hệ thống debug được thiết kế để bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng nhằm kiểm tra lỗi trong quá trình viết code, nó có thể kiểm tra được code trong nhân của WordPress cũng như kiểm tra code của giao diện và plugin. Bài viết này sẽ…