Text run is not in Unicode Normalization Form C

Nhân tiện viết bài về W3C Validator, mình có kiểm tra lỗi trang web và nhận được thông báo Text run is not in Unicode Normalization Form C, sẵn đây mình viết hướng dẫn cho các bạn nào thích khắc phục luôn. Thật ra, khi bạn nhìn thông báo lỗi not in Unicode Normalization thì bạn sẽ nghĩ ngay đến nguyên nhân là do dùng font chữ unicode. Các blog Tiếng Việt như hocwp.net thường…