video

Video shortcode toàn tập trên WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Video shortcode là chức năng cho phép bạn chèn video trên WordPress. Bạn có thể chèn video trực tiếp bằng cách upload lên WordPress. Và bạn cũng có thể chèn video từ url trên mạng. Nội dung của bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn dùng video shortcode để chèn vào blog WordPress.…