Ngôn ngữ mặc định cho nút like Facebook

Bạn đang sử dụng Facebook, bạn đang muốn tạo nút like Facebook để người dùng thích một nội dung nào đó trên trang web của bạn. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đơn giản nhất để thay đổi ngôn ngữ mặc định của nút like Facebook. Nếu bạn chưa biết cách để tạo nút like trên Facebook thì bạn có thể sử dụng đường link mình gửi trong bài viết này…