Tạo query var và làm đẹp permalink cho WordPress

Đối với các dự án WordPress bạn có thể sử dụng các query var có sẵn hoặc thêm query var tùy chỉnh bất kỳ. Điều bạn quan tâm ở đây là làm thế nào để biến query var này thành đường dẫn đẹp để tốt cho SEO trên blog của bạn. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo thêm query var và tùy chỉnh rewrite rule cho WordPress. Nội dung…