Chuyển tiếp tên miền bằng htaccess

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển tiếp tên miền bằng tập tin .htaccess. Có rất nhiều cách để bạn có thể chuyển tiếp từ một tên miền đến một tên miền khác, cách đơn giản nhất là bạn sử dụng tập tin .htaccess hoặc bạn cũng có thể sử dụng thẻ HTML hoặc dùng code trong PHP. Nếu bạn có nhiều tên miền, và bạn chỉ muốn xây dựng…