Sử dụng công cụ đo mật khẩu mạnh của WordPress

Để mở đầu cho website Học WordPress trong năm 2015 mình sẽ viết bài hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng công cụ để đo độ mạnh mật khẩu trong trang đăng nhập hoặc khôi phục lại mật khẩu cho WordPress. Độ mạnh của mật khẩu là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ tài khoản của bạn được an toàn hơn. Một mật khẩu mạnh sẽ có ít nhất 8…