Dùng nhiều tên miền cho 1 blog WordPress

Dùng nhiều tên miền cho một blog thật sự không mang lại kết quả tốt trong SEO, thế nhưng vì nhu cầu của cá nhân mà bạn vẫn muốn chạy nhiều tên miền trên cùng 1 blog. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chạy 2 hay nhiều tên miền khác nhau trên cùng một blog WordPress. Có một vài cách để bạn có thể làm được điều này, trong đó…