multiple domains

Thêm domain aliases trên hosting cPanel
Dùng nhiều tên miền cho 1 trang web
- Cập nhật lần cuối vào

Dùng nhiều tên miền cho 1 trang web sẽ hữu ích trong một vài trường hợp và tùy vào nhu cầu của người dùng. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trỏ nhiều tên miền chạy chung cho 1 trang web. Việc này khác với chuyện trỏ nhiều tên miền chạy…

Tạo tên miền mobile m.domain.com cho WordPress
Tạo tên miền mobile m.domain.com cho WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo tên miền m.domain.com cho WordPress khi người dùng truy cập trên thiết bị di động. Thật ra, nếu tạo tên miền riêng cho thiết bị di động thì cũng không khác gì nhiều nếu bạn không kèm theo nó là một bản giao…

Dùng nhiều tên miền cho 1 blog WordPress
Dùng nhiều tên miền cho 1 blog WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Dùng nhiều tên miền cho một blog thật sự không mang lại kết quả tốt trong SEO, thế nhưng vì nhu cầu của cá nhân mà bạn vẫn muốn chạy nhiều tên miền trên cùng 1 blog. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chạy 2 hay nhiều tên miền khác…