Bạn có đang cố gắng để thành công với WordPress?

Thành công với WordPress là điều mà ai cũng mong muốn khi có ý tưởng tạo dựng ra một website riêng, thế nhưng bạn có đang đi đúng hướng để đến đích hay chưa? Bài viết này mình sẽ gửi đến các bạn một vài hình ảnh để bạn có thêm suy nghĩ cũng như là quyết định có nên đi tiếp con đường mình đã chọn hay không? Trong mỗi chúng ta đang ngồi…