Chuyên mục
Developers

Thêm nút tải video về máy tính cho JW Player

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thêm nút download vào JW Player. Cách làm rất đơn giản, bạn xem ví dụ như sau: [javascript] <script type="text/javascript"> var player = jwplayer(‘player’); player.setup({ file: "//content.jwplatform.com/videos/xJ7Wcodt-cIp6U8lV.mp4", image: "//content.jwplatform.com/thumbs/xJ7Wcodt-720.jpg" }); player.addButton( //This portion is what designates the graphic used for the button "//icons.jwplayer.com/icons/white/download.svg", //This portion…