Hook khi kích hoạt và ngừng kích hoạt giao diện

Khi bạn lập trình giao diện cho WordPress, có những lúc bạn muốn chạy một hàm nào đấy sau khi giao diện được kích hoạt hoặc sau khi người dùng ngừng kích hoạt giao diện. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hook khi activate và deactivate giao diện. Hook khi activate giao diện Kể từ WordPress phiên bản 3.3 trở về sau, bạn có thể sử dụng action after_switch_theme để…