Quay ngược icon trong Font Awesome

Font Awesome là bộ CSS cho phép bạn tạo ra các icon sử dụng trong khi thiết kế website mà không cần dùng đến hình ảnh. Đối với các icon, thông thường Font Awesome sẽ hỗ trợ cho bạn theo nhiều hướng khác nhau, ví dụ icon dấu mũi tên thì sẽ có hướng bên trái, hướng bên phải, hướng lên trên, hướng xuống dưới,… Nhưng bây giờ bạn muốn sử dụng một icon nào…