Lấy tin từ trang khác bằng fetch feed

WordPress có hàm cho phép bạn lấy tin từ bất kỳ trang web nào có hỗ trợ RSS Feed, đây là tính năng rất hay, bạn có thể sử dụng để tạo các widget hiển thị bài viết từ trang yêu thích. Hàm này của WordPress được dựa trên SimplePie, do vậy bạn hoàn toàn có thể sử dụng được cho các trang web không phải là WordPress. Nhưng nếu bạn đang dùng WordPress thì…