Thêm chuẩn lập trình WordPress vào NetBeans

NetBeans là phần mềm lập trình PHP miễn phí được nhiều người biết đến và đang sử dụng. Nếu như bạn đang sử dụng công cụ này để lập trình WordPress thì bạn đã tích hợp chức năng lập trình WordPress theo chuẩn trên NetBeans hay chưa? Nếu bạn nào chưa thực hiện hoặc chưa biết đến cái này thì hãy tiếp tục đọc xuống phần bên dưới. Việc đầu tiên bạn phải làm đó…